NAICS 2372 Land Subdivision

NAICS Code: 2372

Code Title: Land Subdivision

Code Sector: 23 - Construction

NAICS 2372 Land Subdivision Description

See industry description for 237210